Bij het samenstellen van onze website EkoGarden.nl hebben we met de grootst mogelijke zorgvuldigheid gewerkt. Desondanks bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie niet correct en/of niet compleet is. EkoGarden kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de mogelijke gevolgen als de informatie van deze website wordt gebruikt. Niets uit teksten of beeldmateriaal van de website EkoGarden.nl mag zonder schriftelijke toestemming van EkoGarden gekopieerd of openbaar gemaakt worden. Tevens behoudt EkoGarden te allen tijde het recht om zonder voorafgaande waarschuwing wijzigingen in de getoonde informatie aan te brengen. De website EkoGarden.nl kan koppelingen bevatten naar websites van derden. EkoGarden heeft geen zeggenschap over die sites en is dan ook niet verantwoordelijk voor de kwaliteit, inhoud, correctheid en rechtmatigheid van deze sites, en sluit iedere aansprakelijkheid dienaangaande uit.

Bij vragen of twijfel over het gebruik van de informatie op onze website, kun je altijd contact opnemen met EkoGarden.